Oljni filtri

 

Afriso je nemški proizvajalec merilnih in kontrolnih naprav za merjenje temperature in tlaka, oprem za cisterne, inštalacijskega materiala, analizatorjev dimnih plinov...

www.afriso.de/

 • oljni filtri
  • dvosmerni
  • enosmerni s povratkom

 

 • avtomatski odzračevalci
 

 

 • OVENTROP

 •  oljni filtri:
  • enosmerni
  • dvosmerni

 

 • avtomatski odzračevalci
  • TOC - UNO (samo odzračevalec)
  • TOC - DUO (odzračevalec, kombinacija s filtrom)
 

 

 • VLOŽKI OLJNIH FILTROV

 • FILC
 
 • SIKU
  • rumeni
  • beli 
 
 • MREŽICA 
 
 • OPTI CLEAN
 • SINTER

Lesna biomasa

Kurilno olje

Zemeljski plin

Toplotne črpalke

Hibridno ogrevanje