Afriso-Euro-Index

Afriso je nemški proizvajalec merilnih in kontrolnih naprav za merjenje temperature in tlaka, oprem za cisterne, inštalacijskega materiala, analizatorjev dimnih plinov...

www.afriso.de/

  • oljni filtri
 
  • odzračevalni lončki
 
  • odzračevalni pokrovi
  • polnilne kape
 
  •  merilniki nivoja olja (mehanski, elektronski)
 
  •  sesalne cevi - MINIFLEX
 
  • varnostni ventili
 
  • varnostne konzole
 

Lesna biomasa

Kurilno olje

Zemeljski plin

Toplotne črpalke

Hibridno ogrevanje