Ogrevanje na lesno biomaso

Energenta v različnih oblikah (polena, peleti, sekanci) je dovolj iz domačih virov in so relativno poceni. Sicer dokaj visoka investicija, če želimo popolnoma avtomatizirati delovanje sistema. Investirati moramo v zalogo in imeti primeren prostor vključno z dovolj velikim prostorom za skladiščenje goriva.

Pri enostavnejših ogrevalnih napravah moramo računati na velik vložek lastnega dela, sicer pa ne moremo govoriti o popolnoma snažnem okolju in čisti tehnologiji.

Lesna biomasa

Kurilno olje

Zemeljski plin

Toplotne črpalke

Hibridno ogrevanje