Ogrevanje s toplotnimi črpalkami

V zadnjem času so ti sistemi, kot pravimo "v modi". Imamo več vrst toplotnih črpalk (voda/voda, zemlja/voda, najbolj razširjen zrak/voda). Tu tehnologija še vedno napreduje, povečuje se učinkovitost, izražena z grelnim številom tudi pri zunanjih temperaturah pod lediščem, Osnovni "energent" za delovanje naprave je električna energija in seveda naravne danosti (zrak, voda. zemlja).

Začetna investicija v toplotno črpalko je visoka, razlikuje se tudi zahtevnost posega z ozirom na vrsto toplotne črpalke (najbolj enostavno je pri tipu zrak/voda. Posebej primerna je za objekte, ki imajo vgrajeno talno ogrevanje. Del toplotne črpalke zrak/voda je običajno vgrajen zunaj ob objektu, vendar pa glasnost ni moteča.